Funktsionaalsus

Tööohutus

Koolituste andmebaas. Lihtne hallata ja määrata töötajate koolitusi ja toolbox’e.

Ressurssi haldus

võimalus hallata töötajate andmeid, nende töös vajalikke dokumente, kvalifikatsioone. Süsteemi tekitab oskuste põhise andmebaasi.

Projekti haldus

pakkumisest arveldamiseni automatiseeritud äriprotsess . Pakkumisest automaante tööülesannete loomine, timer, tööajaaruandlus, mis on aluseks arveldada nii kliente kui alltöövõtjaid.

Alltöövõtjate- ja klientide haldus

Klientide ja alltöövõtjate keskkond. Kliendile reaalajas projekti ülevaade töödest. Kilendil võimalus sisestada tellimusi, töid. Kliendid ja Alltöövõtajad saavad automaatselt aksepteerida raportid, mis on aluseks arveldamisele.

Sarp sisaldab hulgaliselt kasulikku funktsionaalsust.

Dashboard

 • Live – töölised objektidel
 • Tehtud töötunnid
 • Käimasolevad tööülesanded
 • Käimasolevad rendid
 • Hetke sisuga käive
 • Hetke seisuga kasum
 • Uudised

Klientidele

 • Kliendi keskkond
 • Tööde, rentide ülevaade reaalajas
 • Tellimuste sisestamised
 • Pakkumiste allkirjastamine
 • Raportite ja arvelduslubade allkirjastamine

Alltöövõtjad

 • Haldus
 • Lepingud ja hinnakirjad
 • Automaatsed tunnilehed ja töölehed
 • Arvelduslubade aksepteerimise protsess
 • Alltöövõtjate keskkond (töötajad, pakkumised, arved, raportid, tunni ja töölehed)

Koolitused

 • Koolituste haldamine
 • Rollide ja õiguste põhiselt koolituste määramine
 • Läbitud koolituste allkirjastamine
 • Koolituste aruanded

Projektid

 • Haldamine osakondade kaupa
 • Eelarved ja raportid
 • Kogu projekti dokumentatsioon ühes kohas
 • Projekti ülevaade reaalajas

Lepingud

 • Haldus projektide ja osakondade lõikes
 • Detailne aruandlus lepingute põhiselt

Pakkumised

 • Müügi haldamine
 • Automaatne kinnitamise protsess kliendiga
 • Alltöövõtjatega lepingute loomine
 • Pakkumisest alltöövõtjatele hanke loomine

Tooted/rendid

 • Kõikide pakkumise objektide jooksev ülevaade
 • Seadmete, tootede, materjalide müük/rent
 • Toodetega/rentidega seoses tehtud tööd

Töövoo haldus

 • Pakkumiste põhine tööülesannete jagamine
 • Tükitöö, tunnitöö, fix hinnaga tööde võimalus
 • Tööpõhine riski-, ohuts-, kvaliteedi vormide täitmine ja allkirjastamine tellijaga
 • Tööülesannete põhine tööaja arvestamine
 • Tööde ja tunnilehed
 • Automaante arveldamine alltöövõtjatega
 • iOS ja Android rakenduses tööaja sisestamine

Raportid

 • Detailsed vastuvõtuaktid arvete loomiseks
 • Ülevaade töödest, kasumlikkus, eelarve täitumine
 • Ülevaade rentidest
 • Finants aruanded, osakondade, projektide, lepingute lõikes
 • Reaalajas ülevaade tuludest (kliendiga arveldamata vs arveldatud)
 • Reaalajas ülevaade kuludest (alltöövõtjale tasumata vs tasutud)
 • Automaatsed meiliteavitused

Show more

Ühine SARP meeskonnaga.

Aita meil oma senist edu jätkata! Otsime oma karjääri alguses andekaid inimesi, kes suudavad näidata entusiasmi, kirge, tehnilisi võimeid ja tugevaid probleemilahendusoskusi - ning kes soovivad töötada rahvusvahelises, kultuuriliselt mitmekesises meeskonnas.